Ekoil Sp. z o.o.

ul. Grochowa 2a, 15-423 Białystok

 

Adres do korespondencji:

Ekoil Sp. z o.o.

Planta, 17-220 Narewka

NIP: 5262716699

REGON: 015540294

KRS: 0000170993

 

Telefony:

Tel./fax.: 85/ 6858360

Tel. 85/6858753

Tel. 85/6858362

e-mail: biuro@ekoil.pl

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w bazie przeładunkowej gazu płynnego

EKOIL Sp. z o.o. Zakład w Plancie, 17-220 Narewka; województwo podlaskie

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYTWARZANIEM, OBROTEM, W TYM OBROTEM Z ZAGRANICĄ PALIWAMI CIEKŁYMI, PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH I ODBIORCÓW KOŃCOWYCH PALIW CIEKŁYCH, KTÓRYM EKOIL SPÓŁKA Z O.O.  ŚWIADCZYŁA USŁUGI MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI

Ochrona danych osobowych